Event

2020 Virtual National Humanities Conference

The Federation of State Humanities Councils and the National Humanities Alliance host the National Humanities Conference each November. This annual conference brings together representatives from colleges, universities, state humanities councils, cultural institutions, and other community-based organizations to explore approaches to deepening the public’s engagement with the humanities.

General information, the program schedule, and registration information can be found on the 2020 Conference website.

Event Details

Dates

November 6, 2020 – November 13, 2020

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong