Event

Banned Books Week

Banned Books Week will be celebrated September 26-October 2, 2021, with the theme “Books Unite Us. Censorship Divides Us.” Award-winning author and outspoken critic of censorship Jason Reynolds will serve as the event’s inaugural Honorary Chair.

AUPresses is proud to be a member of the Banned Books Week Coalition, in support of our core value of intellectual freedom.

Event Details

Dates

September 26, 2021 – October 2, 2021

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong