Search
Close this search box.
Event

iD & Me: ORCID & Humanities and Social Sciences

iD & Me: ORCID & Humanities and Social Sciences, the first session in a new webinar series iD & Me, is all about the benefits of utilizing an ORCID record for researchers in the Humanities and Social Sciences. 

Speakers: Bridget Almas, Director of Data Innovation Strategy, State University of New York Albany; Kathleen Fitzpatrick, Director of Digital Humanities and Professor of English at Michigan State University; and Michael Ullyot, Associate Professor of English, University of Calgary

Event Details

Dates

November 1, 2022 – November 1, 2022

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong