Event

NMPS 2021 Digital Conference

The National Museum Publishing Seminar (NMPS) announced the dates for its second annual digital conference. NMPS Presents: Museum Publishing Now 2021 will take place on July 7-August 18. 

Please visit the NMPS website for more information.   

Event Details

Dates

July 7, 2021 – August 18, 2021

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong