Event

Peer Review Week

Trust in Peer Review

Annual global event celebrating the essential role that peer review plays in maintaining scientific and scholarly quality. The event brings together individuals, institutions, and organizations committed to sharing the central message that good peer review, whatever shape or form it might take, is critical to scholarly communications.

Event Details

Dates

September 21, 2020 – September 25, 2020

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong