Event

PubWest Conference 2021

Registration is now open for PubWest’s 2021 Annual Conference to be held virtually February 2-4. 

In addition to offering three days of publishing-industry workshops and networking opportunities, PubWest is excited to bring this annual gathering to an audience with no limit.

Find the full conference agenda here.

Event Details

Dates

February 2, 2021 – February 4, 2021

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong