Event

University Press Redux 2022

The fourth annual University Press Redux conference will take place virtually on May 17-18, 2022.

Run by the Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP) and Cambridge University Press, the conference will focus on the themes of diversity and sustainability, and look at practical ways that presses can improve.

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong