News

Media Highlights from University Press Week 2018

November 12-17, 2018

“The Real Work of University Presses”
by Jennifer Crewe and Peter Berkery
Publishers Weekly

“University Presses in a Turbulent World”
by Brian Halley
Rain Taxi

“#TurnItUP: New York’s University Presses Amplifying Authors and Their Stories”
by Richartd Morrison
Manhattan Book Review

“A Course Syllabus: University Press Mysteries 101”
Mystery Scene

“Regional University Presses Amplify Western Perspectives”
by Annette Windhorn and Peter Perez
San Francisco Book Review

More to Explore

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong