News

University Press Week 2022 in the News

University Press Week, November 14-18, 2022 logo

University Presses Are Keeping American Literature Alive
Margaret Renkl
New York Times; November 14, 2022

Recognizing the Value of University Presses
Carrie Olivia Adams and Peter Berkery
Publishers Weekly; November 14, 2022

This Year’s University Press Week Highlights Work on Race, Religion, War, and More
Literary Hub; November 14, 2022
Featuring our Next UP Gallery and Reading List

#NextUP: University Press Week Starts Today
Shelf Awareness; November 14, 2022

University Press Week feature
Publishing Perspectives; November 14, 2022

University Presses Today: A Conversation with Charles Watkinson (podcast)
Marshall Poe, New Books Network; November 14, 2022

Early Career Publishers on the Future of University Presses
Feeding the Elephant: A Forum for Scholarly Communications, H-Net Book Channel; November 17, 2022

More to Explore

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong