Search
Close this search box.

AUPresses 2022 Exhibitors

आम्ही अशा जागतिक प्रकाशक समाजाच्या अत्यावश्यक भूमिकेची प्रगती करतो ज्यांच मुख्य कार्य शैक्षणिक श्रेष्ठतेची व ज्ञानाच्या जोपासण्याची हमी देणे आहे.

— AUPresses Mission Statement in Marathi