Event

Activating Directors in EJI Work: C4DISC Toolkit for Allies

The AUPresses Equity, Justice, and Inclusion Committee continues its series of virtual hangouts for Press Directors: Activating Directors in EJI Work. This second session in the series will use the C4DISC Toolkit for Allies as a frame for the discussion.

Attendance is limited to Association member Press Directors. Press Directors can find more information and a registration link in the Press Directors Group, accessible only to Press Directors, on UP Commons.

Event Details

Dates

January 8, 2021 – January 8, 2021

Time

12pm ET

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong