Event

Activating Directors in EJI Work: Strategies to Surmount Structural and Systemic Burnout

The AUPresses Equity, Justice, and Inclusion (EJI) Committee continues its series of virtual hangouts for Press Directors: Activating Directors in EJI Work. In this session in the series, the discussion will focus on how leaders can address structural and systemic burnout.

Attendance is limited to Association member Press Directors. Press Directors can find more information and a registration link in the Press Directors Group, accessible only to Press Directors, on UP Commons.

Event Details

Dates

March 11, 2022 – March 11, 2022

Time

12pm ET

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong