Event

Activating Directors in EJI Work: The GECOR Report

The AUPresses Equity, Justice, and Inclusion Committee continues its series of virtual hangouts for Press Directors: Activating Directors in EJI Work. This third session in the series will use the 2019 GECOR report as a frame for the discussion. 

Attendance is limited to Association member Press Directors. Press Directors can find more information and a registration link in the Press Directors Group, accessible only to Press Directors, on UP Commons.

Event Details

Dates

February 5, 2021 – February 5, 2021

Time

3pm ET

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong