Events

Upcoming Events

Past Events

September 27, 2020 – October 3, 2020

An annual event celebrating the freedom to read

September 21, 2020 – September 25, 2020

An annual, global event celebrating the essential role that peer review plays in maintaining quality scholarship

Vi stödjer ett globalt nätverk av förläggare vars syfte är att säkerställa akademisk kompetens och främja kunskap.

— AUPresses Mission Statement in Swedish