News

Tag: Diversity

Ние ja унапредуваме основната улога на глобалната заедница на издавачи чија мисија е да обезбеди одличен академски квалитет и да култивира знаење.

— AUPresses Mission Statement in Macedonian