News

Tag: Featured

Today at 4pm ET: Join #BannedBooksWeek Honorary Chair @JasonReynolds83 for a #BannedBooksChat! Details here: https://bit.ly/3rziw4N

Strongly recommended for publishers who want to know more & implement born-accessible publications:
https://inclusivepublishing.org/blog/the-essentials-for-accessible-publishing-in-2021-w/
@accessibilitydaisy @slhilderley @ways2read @inclusivepub #accessibility #publishing

Are you ready to #BannedBooksChat with #BannedBooksWeek Honorary Chair @JasonReynolds83, this Monday at 4pm EDT?! Preview the questions & find out how you can in: https://bannedbooksweek.org/bannedbookschat/

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong