News

Tag: OFAC

Twitter feed is not available at the moment.

आम्ही अशा जागतिक प्रकाशक समाजाच्या अत्यावश्यक भूमिकेची प्रगती करतो ज्यांच मुख्य कार्य शैक्षणिक श्रेष्ठतेची व ज्ञानाच्या जोपासण्याची हमी देणे आहे.

— AUPresses Mission Statement in Marathi